Hepgor gwe-lywio
Ty ol Rhestr English
Gweld Y Lleoliad
Gweld Lluniau
Close

Parc Gwledig Tŷ Mawr

Distance to here: km ( miltir)

Mae Tŷ Mawr yn daith gerdded dawel un filltir ar hyd Afon Dyfrdwy o Dyfrbont Pontcysyllte. Yn llawn hwyl i'r teulu i gyd gyda pharc plant, anifeiliaid, mannau picnic, canolfan ymwelwyr a theithiau - beth am ddod draw!

Ychwanegu at y deithlenView more information
toilet
cafe
parking

Parc Gwledig Tŷ Mawr

Pellter i’r fan yma: km ( miltir)

Mae Tŷ Mawr yn daith gerdded dawel un filltir ar hyd Afon Dyfrdwy o Dyfrbont Pontcysyllte. Yn llawn hwyl i'r teulu i gyd gyda pharc plant, anifeiliaid, mannau picnic, canolfan ymwelwyr a theithiau - beth am ddod draw!

Ychwanegu at y deithlen
decor wave
decor wave

Parc Gwledig Tŷ Mawr

  • Yr amser yr awgrymwyd 2-3 awr
  • Lleoliad Cefn Mawr, Wrecham, LL14 3PE
toilet
cafe
parking
Ychwanegu at y deithlen

Mae gan Tŷ Mawr holl hwyl y fferm mewn lleoliad godidog o dan fwâu Traphont Cefn. Mae llawer o anifeiliaid y gallwch eu cyfarfod yn Nhŷ Mawr, megis mulod, moch a geifr. Gallwch hyd yn oed fwydo ein ieir a hwyaid buarth neu edmygu Carlos a Pedro y lamas, sy'n gwarchod ein defaid rhag llwynogod!

Yn Nhŷ Mawr nid ydym yn defnyddio cemegau a phlaladdwyr ar y tir. Dyna pam fod gennym lawer o rywogaethau o blanhigion ac anifeiliaid gwyllt ac yn yr haf mae ein dolydd gwair traddodiadol yn llawn lliw. Beth am fynd am dro hamddenol i lawr at yr afon, eistedd ac ymlacio a gweld os allwch chi weld eog yn neidio!

Wedi’i leoli dan Draphont Cefn ar lannau Afon Dyfrdwy, mae Tŷ Mawr yn darparu rhai o’r olygfeydd gorau o gwmpas.

P'un a yw'n i edmygu'r olygfa, i weld yr anifeiliaid fferm neu i fynd am dro, gallech ddod â phicnic a chael diwrnod allan gwych i'r teulu ym Mharc Gwledig Tŷ Mawr.