Hepgor gwe-lywio
Ty ol Rhestr English
Gweld Y Lleoliad
Gweld Lluniau
Close

Llwybr Yr Hen Rheilffordd

Distance to here: km ( miltir)

Mwynhewch y daith hamddenol hon yn Safle Treftadaeth y Byd hardd Dyffryn Dyfrdwy a Phontcysyllte, ar hyd yr hen reilffordd ac mae'r gamlas ger traphont ddŵr anhygoel Pontycysllte

Ychwanegu at y deithlenView more information

Llwybr Yr Hen Rheilffordd

Pellter i’r fan yma: km ( miltir)

Mwynhewch y daith hamddenol hon yn Safle Treftadaeth y Byd hardd Dyffryn Dyfrdwy a Phontcysyllte, ar hyd yr hen reilffordd ac mae'r gamlas ger traphont ddŵr anhygoel Pontycysllte

Ychwanegu at y deithlen
decor wave
decor wave
  • Yr amser yr awgrymwyd 1 awr
  • Pellter 2 milltiroedd
  • Lleiliad Ffordd yr Orsaf, Trefor, Wrecsam, LL14 3SY
Ychwanegu at y deithlen

Dechreuwch y daith ar dop Ffordd yr Orsaf (dilynwch y mynegbyst) Mae'r llwybr hwn yn rhan o'r Llwybr Milltiroedd Cymunedol. Cynghorir i chi wisgo esgidiau cadarn a dillad dal dŵr cyfforddus.