Hepgor gwe-lywio
Ty ol Rhestr English
Gweld Y Lleoliad
Gweld Lluniau
Close

Llangollen

Distance to here: km ( miltir)

Mae Llangollen yn hafan ar gyfer twristiaid ac ymwelwyr rhyngwladol yn ystod yr Eisteddfod Ryngwladol ym mis Gorffennaf bob blwyddyn

Ychwanegu at y deithlenView more information
toilet
cafe
parking

Llangollen

Pellter i’r fan yma: km ( miltir)

Mae Llangollen yn hafan ar gyfer twristiaid ac ymwelwyr rhyngwladol yn ystod yr Eisteddfod Ryngwladol ym mis Gorffennaf bob blwyddyn

Ychwanegu at y deithlen
decor wave
decor wave
  • Cysylltwch: Canolfan Groeso Llangollen:
  • Ffôn: 01978 860828
toilet
cafe
parking
Ychwanegu at y deithlen

Mae Llangollen wedi hir sefydlu’i hun fel un o gyrchfannau mewndirol mwyaf poblogaidd Cymru.  Mae ei lleoliad, wedi’i gwarchod gan fynyddoedd ac adfeilion Castell Dinas Bran o’r 13eg ganrif, yn unigryw hardd.  Fel gyda chymaint o drefi Cymru hynafol, mae’n cymryd ei enw oddi wrth y Sant a’i sefydlodd; Collen, sant o’r seithfed ganrif. Sefydlwyd Llangollen yn y 7fed ganrif pan gyfarwyddwyd y mynach Sant Collen i ddod o hyd i ddyffryn trwy farchogaeth ceffyl am un diwrnod ac yna stopio a nodi “plwyf”, lle i adeiladu ei feudwyfa neu gell yn arfer yr oes, gydag eglwys fechan, hosbis ac adeiladau allanol i gyd wedi’u hamgáu gyda wal.

Cafodd yr enwog Bont Dyfrdwy ei hadeiladu gan yr Esgob Trefor o Neuadd Trefor yn 1345. Mae’n heneb gofrestredig a chafodd ei lledu yn y 1960au i ddarparu ar gyfer traffig modern.  Hyd at yr 19eg ganrif roedd tref Llangollen wedi ei lleoli i’r de-ddwyrain o’r bont o gwmpas Stryd y Bont a Stryd yr Eglwys, ac i’r gogledd-orllewin o amgylch grîn y pentref, sydd bellach wedi diflannu, ond yn cael ei gofio gan enwau fel ‘Green Lane; a ‘Green Lodge’ sy’n dal i fodoli. Mae bron pob rhan o’r ardal boblog hon wedi diflannu i ganiatáu ar gyfer adeiladu’r rheilffordd.

Daeth Llangollen yn bwysig oherwydd ei lleoliad amlwg ar y brif ffordd goetsys o Lundain i Gaergybi a gafodd ei wella gan Thomas Telford o 1815 ac a barhaodd am ryw 15 mlynedd. Cafodd y Gamlas hefyd ei hadeiladu o gwmpas hyn a’i chyfuno i ddod â mewnfudiad sylweddol i Langollen yn ystod rhan gyntaf y 19eg ganrif.

Heddiw, mae Llangollen yn fwyaf adnabyddus am gynnal Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen bob mis Gorffennaf sy’n dod â miloedd o ymwelwyr ac yn troi’r dref yn llwyfan rhyngwladol bywiog.  Mae’n hafan i siopwyr sy’n chwilio am anrhegion diddorol ac anarferol ac yn cynnwys amrywiaeth o lefydd i fwyta ac yfed. Mae yna hefyd lawer o deithiau cerdded diddorol yn y dref. Mae’r gamlas o’r dref i Westy’r Chain Bridge a Rhaeadr y Bedol yn enghraifft wych. Taith gerdded arall yw Taith yr Esgobion o ochr Gwesty’r Bridge End o bont yr afon ar hyd glan yr afon heibio hen lifddorau’r felin a’r lît a gweddillion y gored, yna heibio golygfeydd o eglwys Sant Collen dros yr afon, ac ymlaen i dafarn y Sarah Ponsonby Inn.

Llwybr y Dref Llangollen

Amgueddfa Llangollen

divider curve