Hepgor gwe-lywio
Ty ol Rhestr English
Gweld Y Lleoliad
Gweld Lluniau
Close

Gorsaf Berwyn

Distance to here: km ( miltir)

Cymerwch daith fer ar Reilffordd Llangollen i Orsaf Berwyn, croeswch y Bont Gadwyni dros Afon Dyfrdwy, man cychwyn gwych i archwilio Safle Treftadaeth y Byd ac Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Dyffryn Dyfrdwy.

Ychwanegu at y deithlenView more information

Gorsaf Berwyn

Pellter i’r fan yma: km ( miltir)

Cymerwch daith fer ar Reilffordd Llangollen i Orsaf Berwyn, croeswch y Bont Gadwyni dros Afon Dyfrdwy, man cychwyn gwych i archwilio Safle Treftadaeth y Byd ac Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Dyffryn Dyfrdwy.

Ychwanegu at y deithlen
decor wave
decor wave

Gwybodaeth am yr atyniad

  • Lleoliad LL20 8AN
  • Gwefan http://www.llangollen-railway.org.uk/berwynstation.html
Ychwanegu at y deithlen

Agorwyd yr Orsaf yn 1865 fel rhan o Reilffordd Llangollen Corwen, ac yn ddiweddarach fe ddaeth yn rhan o Reilffordd y Great Western. Mae'r twnnel o dan yr orsaf â gweddillion graffiti pensil a adawyd gan filwyr o’r Rhyfel Byd Cyntaf yn aros yn yr orsaf i gael eu cymryd i’r Ffrynt. Cafodd ei ail-enwi yn Arhosfa Berwyn ym 1954 a chafodd ei gau i deithwyr yn 1965 a’i ail-agor yn 1996 fel rhan o Reilffordd Treftadaeth Llangollen.