Hepgor gwe-lywio
Ty ol Rhestr
Gweld Y Lleoliad
Gweld Lluniau
Close
llantysilio church

Eglwys Llantysilio

Distance to here: km ( miltir)

Mae Eglwys Llantysilio ar lan yr Afon Dyfrdwy yn agos at Rhaeadr y Bedol, sef dechrau Safle Treftadaeth y Byd lle mae llefydd picnic a pharcio ar gael.

Ychwanegu at y deithlenView more information

Eglwys Llantysilio

Pellter i’r fan yma: km ( miltir)

Mae Eglwys Llantysilio ar lan yr Afon Dyfrdwy yn agos at Rhaeadr y Bedol, sef dechrau Safle Treftadaeth y Byd lle mae llefydd picnic a pharcio ar gael.

Ychwanegu at y deithlen

Mae Eglwys Llantysilio ar lan yr Afon Dyfrdwy yn agos at Rhaeadr y Bedol, sef dechrau Safle Treftadaeth y Byd lle mae llefydd picnic a pharcio ar gael.  Cafodd ei adeiladu o gwmpas y 15fed ganrif ac fe’i cysegrwyd i Sant Tysilio a oedd yn fab i Tywysog Powys yn gynnar yn y 7fed ganrif, fodd bynnag, mae darnau o gerrig cerfiedig cynharach yn amgylchynu’r ffenestr ogleddol fach.  Y tu mewn i’r eglwys mae to derw cain o ddiwedd y cyfnod canoloesol gyda chanopi anrhydedd panelog uwchben yr allor, bedyddfaen nadd a darllenfa dderw ganoloesol prin gyda cherfiad o eryr.    Mae dwy ffigwr gwydr lliw bach o’r 15fed ganrif yn y ffenestr ogleddol, mae’r ffigwr is o St James o Compstella, nawddsant pererinion.  Cafodd yr eglwys ei haddasu yn Oes Fictoria gan y dyngarwr nodedig Charles Beyer, yn arbennig y ffenestr ddwyreiniol Cyn-Raffaelaidd a’r heneb o Lady Martin o Bryntysilio gerllaw, actores Shakesperaidd.  Mae’r fynwent wedi ail-gladdu olion rhai o’r sgerbydau a ddadorchuddiwyd yn ystod gwaith cloddio yn Abaty Glyn y Groes yng nghanol y 19eg ganrif. Mae’r eglwys ar agor yn ystod oriau golau dydd.