Hepgor gwe-lywio
Ty ol Rhestr English
Gweld Y Lleoliad
Gweld Lluniau
Close

Basn Trefor

Distance to here: km ( miltir)

Mae Canolfan Ymwelwyr Basn Trefor wedi ei lleoli wrth ymyl y draphont ddŵr ac yn gartref i gasgliad o arteffactau hanesyddol sy'n dyddio'n ôl i ban gafodd y draphont ddŵr ei hadeiladu. Gall ymwelwyr hefyd fwynhau’r fideo 'Straeon o'r Draphont’, fideo animeiddiedig o 'Sut adeiladwyd y draphont ddŵr', man gweithgareddau i blant gan gynnwys offeryn 'adeiladu'r draphont ddŵr' pren a siop anrhegion. Mae ein staff cyfeillgar a gwirfoddolwyr bob amser wrth law i helpu.

Ychwanegu at y deithlenView more information
toilet
cafe
parking

Basn Trefor

Pellter i’r fan yma: km ( miltir)

Mae Canolfan Ymwelwyr Basn Trefor wedi ei lleoli wrth ymyl y draphont ddŵr ac yn gartref i gasgliad o arteffactau hanesyddol sy'n dyddio'n ôl i ban gafodd y draphont ddŵr ei hadeiladu. Gall ymwelwyr hefyd fwynhau’r fideo 'Straeon o'r Draphont’, fideo animeiddiedig o 'Sut adeiladwyd y draphont ddŵr', man gweithgareddau i blant gan gynnwys offeryn 'adeiladu'r draphont ddŵr' pren a siop anrhegion. Mae ein staff cyfeillgar a gwirfoddolwyr bob amser wrth law i helpu.

Ychwanegu at y deithlen
decor wave
decor wave

Atyniad Gwybodaeth

  • Argymhellir Amser Yma 1-2 awr (gan gynnwys ymweliad â Traphont Ddŵr Pontcysyllte)
  • Lleoliad Lle parcio i’r anabl, lle parcio i goestys a cheir- LL20 7TG
  • Dilynwch yr arwyddion ffordd
toilet
cafe
parking
Ychwanegu at y deithlen

Mae Basn Trefor heddiw yn darparu angorfa a chyfleuster troi mawr ei angen ar gyfer cychod camlas i'r gogledd o Draphont Ddŵr Pontcysyllte, cyn mentro ar hyd y sianel fordwyo gul Camlas Llangollen i Farina Llangollen. Cyfeirir at Fasn Trefor yn aml fel y "fforc diwnio" gan bobl leol, ar ôl ei siâp.

 

Canolfan Ymwelwyr Basn Trefor

 

Gwefan Canolfan Ymwelwyr Basn Trefor

Mae Canolfan Ymwelwyr Basn Trefor wedi ei lleoli wrth ymyl y draphont ddŵr ac yn gartref i gasgliad o arteffactau hanesyddol sy’n dyddio’n ôl i ban gafodd y draphont ddŵr ei hadeiladu. Gall ymwelwyr hefyd fwynhau’r fideo ‘Straeon o’r Draphont’, fideo animeiddiedig o ‘Sut adeiladwyd y draphont ddŵr’, man gweithgareddau i blant gan gynnwys offeryn ‘adeiladu’r draphont ddŵr’ pren a siop anrhegion. Mae ein staff cyfeillgar a gwirfoddolwyr bob amser wrth law i helpu.

Fon: 01978 822912

Ebost: mailto:TrevorVisitor.Centre@canalrivertrust.org.uk

 

Anglo Welsh- Llogi Cychod

 

Anglo Welsh sign

Gwefan Anglo Welsh

Mae cwmni ‘Anglo Welsh’ yn un o’r cwmniau gwyliau cychod camlas mwyaf o’u math yn y DU. Gyda dros 40 mlynedd o brofiad ac enw da mewn darparu gwyliau o safon uchel am bris rhesymol.

Ceir cychod dydd i’w llogi, felly gallwch deithio drwy’r Safle Treftadaeth y Byd gan fwynhau’r profiad o hwylio ar draws Dyfrbontydd godidog Pontcysyllte a’r Waun, a llywio dau dwnel apont droi i gyd mewn diwrnod.