Hepgor gwe-lywio
Ty ol Rhestr English
Gweld Y Lleoliad
Gweld Lluniau
Close

Y Bont Gadwyni

Distance to here: km ( miltir)

O fewn cyrraedd ar droed ac wedi’i hadfer a’i hailagor i'r cyhoedd yn ystod 2015, ar ôl cael ei hadeiladu yn wreiddiol yn 1817 i gludo glo i'r A5. Mae'r bont yn darparu cyswllt cryf rhwng rheilffordd Llangollen a'r gamlas. Mae’r ffordd berffaith i groesi’r Afon Dyfrdwy.

Ychwanegu at y deithlenView more information

Y Bont Gadwyni

Pellter i’r fan yma: km ( miltir)

O fewn cyrraedd ar droed ac wedi’i hadfer a’i hailagor i'r cyhoedd yn ystod 2015, ar ôl cael ei hadeiladu yn wreiddiol yn 1817 i gludo glo i'r A5. Mae'r bont yn darparu cyswllt cryf rhwng rheilffordd Llangollen a'r gamlas. Mae’r ffordd berffaith i groesi’r Afon Dyfrdwy.

Ychwanegu at y deithlen
decor wave
decor wave

Gwybodaeth am yr atyniad

  • Lleoliad Llangollen LL20 8BS
Ychwanegu at y deithlen

Mae'r Bont gadwyn yn bont droed dros yr Afon Dyfrdwy yn y Berwyn, Llangollen. Mae llwybr o orsaf reilffordd Berwyn, sydd bellach yn rhan o Reilffordd Llangollen, yn arwain o dan danlwybr ac i lawr at y bont ac yna ar draws i Westy'r Chain Bridge ar yr ochr arall. Hwn oedd un o'r pontydd cadwyn cyntaf yn y byd.

Fe'i hadeiladwyd yn wreiddiol ym 1813 gan fasnachwr glo lleol, Exuperius Pickering i agor llwybr cludiant ar gyfer glo, calch a charreg o Gamlas y Shropshire Union ar draws yr Afon Dyfrdwy, i ffordd Telford o Lundain i Gaergybi (A5) a gwblhawyd yn ddiweddar. Roedd y bont yn caniatáu i Pickering i osgoi pont doll Llangollen ymhellach i lawr yr afon a throsglwyddo glo o'i byllau ger Acrefair i fyny’r gamlas tuag at Gorwen.
Yn ddiweddarach fe'i hailadeiladwyd gan ddefnyddio’r cadwyni presennol gan Henry Robertson, peiriannydd rheilffordd a diwydiannwr ym 1876 ac yn ddiweddarach gan ei fab Syr Henry Beyer Robertson a oedd yn bennaeth Gwaith Dur Brymbo ym 1929, a ailadeiladodd y bont grog a welwn heddiw, gan ailddefnyddio’r hen gadwyni cyswllt fel ceblau crog dros dro. Mae wedi ei hadfer yn llwyr yn ddiweddar ar ôl blynyddoedd o fod ar gau gan ddefnyddio cyllid CDL ac mae bellach yn gyswllt poblogaidd i dwristiaid sy'n gallu teithio ar y trên o Langollen i orsaf Berwyn, neidio i ffwrdd a chroesi'r bont grog rhyfeddol, cwrdd â'r gamlas ar yr ochr arall a mynd am dro i Raeadr y Bedol, lle mae'r Safle Treftadaeth y Byd yn dechrau

 

.

divider curve