Hepgor gwe-lywio
Ty ol Rhestr English
Gweld Y Lleoliad
Gweld Lluniau
Close

Abaty Glyn y Groes

Distance to here: km ( miltir)

Gan eistedd yn dawel yn y caeau dan fynyddoedd gwyrdd serth Llangollen, mae adfeilion Abaty Glyn y Groes. Mae’r adfeilion o’r 13eg Ganrif, unwaith yn gartref i Fynachod Sistersaidd, yn dal i fod â llawer o nodweddion gwreiddiol gan gynnwys y blaen gorllewinol gogoneddus cyflawn gyda drws cywrain wedi’i gerfio'n gain, ffenestr ros brydferth ac arysgrif o’r 14eg ganrif sy'n darllen 'Abbot Adams carried out this work; may he rest in peace. Amen'.

Ychwanegu at y deithlenView more information
toilet
cafe
parking

Abaty Glyn y Groes

Pellter i’r fan yma: km ( miltir)

Gan eistedd yn dawel yn y caeau dan fynyddoedd gwyrdd serth Llangollen, mae adfeilion Abaty Glyn y Groes. Mae’r adfeilion o’r 13eg Ganrif, unwaith yn gartref i Fynachod Sistersaidd, yn dal i fod â llawer o nodweddion gwreiddiol gan gynnwys y blaen gorllewinol gogoneddus cyflawn gyda drws cywrain wedi’i gerfio'n gain, ffenestr ros brydferth ac arysgrif o’r 14eg ganrif sy'n darllen 'Abbot Adams carried out this work; may he rest in peace. Amen'.

Ychwanegu at y deithlen
decor wave
decor wave
  • Argymhellir Amser Yma 1 awr
  • Lleoliad Abaty Glyn y Groes, Llantysilio, Llangollen LL20 8DD
toilet
cafe
parking
Ychwanegu at y deithlen

Mae nodweddion eraill o’r Abaty sydd wedi cadw'n dda yn cynnwys y pen dwyreiniol (sy'n edrych dros bwll pysgod gwreiddiol y mynachod) a’r cabidyldy hyfryd gyda'i do asen-gromennog trawiadol. Ond mae Abaty Glyn y Groes yn fwy na gwers mewn pensaernïaeth eglwysig canoloesol.
Mae ymweliad â'r safle diddorol hwn yn dwyn i gof bywyd y mynachod Sistersaidd - ffermwyr defaid llwyddiannus a chefnogwyr brwd o ddiwylliant Cymru yn ogystal â dynion duwiol.
Saith canrif yn ddiweddarach ac mae'r abaty yn un o'r gorau a gedwir yng Nghymru. Mae hyd yn oed pwll pysgod y mynachod yn dal yn llawn o ddŵr!