Hepgor gwe-lywio
Ty ol Rhestr English

Digwyddiadau Beth sy’n digwydd


 Os hoffech gynnal digwyddiad unai ar y gamlas neu’r llwybr tynnu, dilynwch y ddolen ganlynol i sicrhau caniatâd:  Gwefan cantiatad digwyddiad cysylltu

divider curve
 • 22 Mehefin

  Pysgota am Ddim! Yn Llangollen - Dathliad Treftadaeth y Byd

  10:00 am - 4:30 pm

  Ewch oddi ar y dabled ac ymlaen i'r llwybr tynnu! Ymunwch â ni yn ein diwrnod agored Dathliadau Treftadaeth y Byd 10 mlynedd. Pan fyddwch chi gyda ni, dewch i ddysgu pysgod efo tîm proffesiynol.Darperir abwyd ac offer, archebwch ar-lein a dewch draw!
  Dilynwch y ddolen am fwy o wybodaeth - 

  https://canalrivertrust.org.uk/enjoy-the-waterways/fishing/lets-fish/find-a-free-fishing-event?page=3

   

   

  Trevor Basin Visitor Center, Trevor Wrexham
  Pysgota am Ddim! Yn Llangollen - Dathliad Treftadaeth y Byd
 • 26 Mehefin

  Tasglu Llwybr Tynnu - Safle Treftadaeth y Byd

  10:00 am - 3:00 pm

  Ymunwch â’n tasglu’r llwybr tynnu safle treftadaeth y byd, gweithio ar y ddyfrffordd hanesyddol yng nghanol gogledd Cymru. Mae’r 2il & 4ydd dydd Mercher y mis, ae hyn yn gyfle gwych i ymuno â grŵp o wirfoddolwyr cyfeillgar, bywiog a gweithgar.

  Ymweld i gael mwy o wybodaeth a chyfleoedd gwirfoddoli;

  https://canalrivertrust.org.uk/volunteer

  Trevor Basin Visitor Center, Trevor Wrexham
  Tasglu Llwybr Tynnu - Safle Treftadaeth y Byd
 • 29 Mehefin

  Pysgota am Ddim! Yn Llangollen - Dathliad Treftadaeth y Byd

  10:00 am - 4:30 pm

  Ewch oddi ar y dabled ac ymlaen i'r llwybr tynnu! Ymunwch â ni yn ein diwrnod agored Dathliadau Treftadaeth y Byd 10 mlynedd. Pan fyddwch chi gyda ni, dewch i ddysgu pysgod efo tîm proffesiynol.Darperir abwyd ac offer, archebwch ar-lein a dewch draw!
  Dilynwch y ddolen am fwy o wybodaeth - 

  https://canalrivertrust.org.uk/enjoy-the-waterways/fishing/lets-fish/find-a-free-fishing-event?page=3

   

   

  Trevor Basin Visitor Center, Trevor Wrexham
  Pysgota am Ddim! Yn Llangollen - Dathliad Treftadaeth y Byd
 • 29 Mehefin

  Pysgota am Ddim! Yn Llangollen - Dathliad Treftadaeth y Byd

  10:00 am - 4:30 pm

  Ewch oddi ar y dabled ac ymlaen i'r llwybr tynnu! Ymunwch â ni yn ein diwrnod agored Dathliadau Treftadaeth y Byd 10 mlynedd. Pan fyddwch chi gyda ni, dewch i ddysgu pysgod efo tîm proffesiynol.Darperir abwyd ac offer, archebwch ar-lein a dewch draw!
  Dilynwch y ddolen am fwy o wybodaeth - 

  https://canalrivertrust.org.uk/enjoy-the-waterways/fishing/lets-fish/find-a-free-fishing-event?page=3

   

   

  Trevor Basin Visitor Center, Trevor Wrexham
  Pysgota am Ddim! Yn Llangollen - Dathliad Treftadaeth y Byd
 • 29 Mehefin

  Diwrnod Hwyl Safle Treftadaeth y Byd

  2:00 pm - 6:00 pm

  Bydd Diwrnod Hwyl Safle Treftadaeth y Byd i ddathlu penblwydd cofrestru Camlas a Dyfrbont Pontcysyllte fel Safle Treftadaeth y Byd yn cael ei gynnal yn Nhrefor ar Ddydd Sadwrn 29ain o Fai o 2yb tan 6yh.

  Bydd gweithgareddau gan Sgowtiaid ac ysgolion lleol, gweithdai sgiliau syrcas, Adeiladu Lego Mawr, gweithgareddau peirianneg gyda Techniquest, adeiladu a threialon Cwrwgl, dringo wal, gweld badau’r gamlas a cherddoriaeth byw.

   

  Trevor Basin Visitors Centre, Trevor
  Diwrnod Hwyl Safle Treftadaeth y Byd
1 2 3 4 5 6