Hepgor gwe-lywio
Ty ol Rhestr English
divider curve

Tripiau Cwch a Llogi Cwch

 Mae 5 gwmni o fewn 11 milltir o Safle Treftadaeth y Byd sy’n cynnig tripiau cwch ar hyd y gamlas ac ar draws Dyfrbont Pontcysyllte.

 

 

 

divider curve

Anglo Welsh- Llogi Cychod

Mae cwmni ‘Anglo Welsh’ yn un o’r cwmniau gwyliau cychod camlas mwyaf o’u math yn y DU. Gyda dros 40 mlynedd o brofiad ac enw da mewn darparu gwyliau o safon uchel am bris rhesymol.

Ceir cychod dydd i’w llogi, felly gallwch deithio drwy’r Safle Treftadaeth y Byd gan fwynhau’r profiad o hwylio ar draws Dyfrbontydd godidog Pontcysyllte a’r Waun, a llywio dau dwnel  apont droi i gyd mewn diwrnod.

Gwefan Anglo Welsh

divider curve

Glanfa Llangollen

Mae Lanfa Llangollen yw un o’r atyniadau ymwelwyr hynaf yn nhref farchnad Llangollen yng Ngogledd Cymru. O’r lanfa gallwch gychwyn ar naill ai daith dynnu gan geffyl ar gwch ar hyd gamlas fwydo i’r brif gamlas, neu daith gwch modur ar y draphont ddŵr sy’n mynd â chi ar draws Dyfrbont enwog Pontcysyllte. Mae’r ddwy daith gwch hyn yn cymryd i mewn golygfeydd hudolus a synau’r Dyfrbont hardd a Safle Treftadaeth y Byd y Gamlas.

Gwefan Llangollen Horse Drawn Boats

divider curve

Black Prince

Gyda ‘Black Prince’ gallwch ddewis gwyliau cwch camlas at eich anghenion chi gydag arosiadau hyblyg o’r marina yn y Waun.

Nid oes angen profiad blaenorol a chaiff cyfarwyddiadau llawn eu rhoi cyn I chi fynd I archwillio’r safle Traftedaeth y Byd.

 

Black Prince

Ymddiriedolaeth Cwch Camlas Dyffryn Llangollen

  Teithiau cwch camlas i bobl anabl a difreintiedig

Gwefan Teithiau cwch camlas i bobl anabl a difreintiedig

 

 

 

 

divider curve

Crest Narrowbaots

Mae Crest Narrowboats yw busnes llogi cychod cul camlas teuluol, mae gan rhai aelodau mwy na 50 mlynedd o brofiad mewn rheoli fflyd llogi gwyliau cychod cul. Rydym mewn lleoliad perffaith rhwng Dyfrbontydd y Waun a Pontcysyllte ar gyfer gwyliau cychod cul ar Gamlesi Lloegr a Chymru.

Crest Narrowboats

Crest Narrowboats Logo

Aqueduct in winter