Hepgor gwe-lywio
Ty ol Rhestr English

Datganiad Hygyrchedd

divider curve

Datganiad Hygyrchedd ar gyfer www.pontcysyllte-aqueduct.co.uk/cy/

Ynghylch y wefan hon

Cynhelir y wefan hon drwy bartneriaeth rhwng Cyngor Sir Ddinbych, Cyngor Wrecsam, Cyngor Swydd Amwythig a Glandŵr Cymru. Rydym yn awyddus i gynifer o bobl â phosibl allu defnyddio’r wefan hon. Mae hynny’n golygu er enghraifft y dylech chi fod yn gallu:

 • closio i mewn hyd at 300% heb i’r testun ddiflannu oddi ar y sgrin
 • llywio drwy’r rhan fwyaf o’r wefan gan ddefnyddio bysellfwrdd yn unig
 • llywio drwy’r rhan fwyaf o’r wefan drwy ddefnyddio meddalwedd adnabod llais
 • gwrando ar y mwyafrif o’r wefan gan ddefnyddio rhaglen darllen sgrin

Mae gan AbilityNet gyngor ar wneud eich dyfais yn haws i’w ddefnyddio os oes gennych chi anabledd
Gwefan allanol yw hon a bydd y ddolen yn agor mewn ffenestr newydd.

Pa mor hygyrch yw’r wefan hon

Rydym yn gwybod nad yw rhai rhannau o’r wefan hon yn gwbl hygyrch.

 • Nid yw’r cynnwys a’r ymarferoldeb a ddarperir gan gyflenwyr trydydd parti yn gwbl hygyrch.
 • Nid yw rhai o’n ffurflenni ar-lein yn gwbl hygyrch.
 • Nid yw’r rhan fwyaf o ddogfennau PDF hŷn yn gwbl hygyrch i raglen darllen sgrin.
 • Mae’n anodd gwe-lywio’r mapiau rhyngweithiol.
 • Nid yw’r mapiau rhyngweithiol yn cynnwys digon o fotymau gyda labeli a lliwiau sy’n cyferbynnu
 • Mae cynllun a gwe-lywio’r safle yn gymhleth

Adborth a Manylion Cyswllt

Os oes angen gwybodaeth arnoch am y wefan hon mewn fformat gwahanol fel PDF hygyrch, print bras, fformat hawdd i’w ddarllen, cysylltwch â ni:

E-bost:
pontcysyllte@wrexham.gov.uk

Neu ysgrifennwch:
Pontcysyllte Aqueduct and Canal World Heritage Site
Housing and Economy Department
Ruthin Road
Wrexham
LL13 7TU

Fe fyddwn yn ystyried eich cais ac yn cysylltu â chi mewn 10 diwrnod.

Rhoi gwybod am broblemau hygyrchedd gyda’r wefan hon

Rydym bob amser yn awyddus i wella hygyrchedd y wefan hon. Os oes gennych chi unrhyw broblemau nad ydynt wedi’u rhestru ar y dudalen hon, neu os oes gennych chi unrhyw awgrymiadau ar sut y gallwn wella hygyrchedd y wefan, cysylltwch ag Tîm Safle Treftadaeth y Byd Traphont Dyfrbont Pontcysyllte a’r Gamlas ar pontcysyllte@wrexham.gov.uk

Os nad ydych yn hapus gyda sut rydym yn ymateb i’ch cwyn, cysylltwch â’r Gwasanaeth Cynghori a Chefnogi Cydraddoldeb (EASS). (https://www.equalityadvisoryservice.com)

Statws Cydymffurfiaeth

Mae’r wefan hon yn cydymffurfio gyda safon AA Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys y We fersiwn 2.1. Mae’r enghreifftiau o’r diffyg cydymffurfiaeth wedi’u rhestru isod.

Cynnwys nad yw’n hygyrch

Nid yw’r cynnwys a restrir isod yn hygyrch am y rhesymau canlynol.

Diffyg cydymffurfiaeth â’r canllawiau hygyrchedd:

 • Nid oes testun amgen ar gyfer rhai lluniau.
 • Nid yw rhai o’r lliwiau sy’n cyferbynnu yn bodloni’r gofynion hygyrchedd.
 • Mae’n anodd gwe-lywio’r mapiau rhyngweithiol
 • Mae cynllun a gwe-lywio’r safle yn gymhleth

Beth rydym yn ei wneud i wella hygyrchedd

Mae’r wefan yn cael ei hail-ddylunio ar hyn o bryd a bydd gwefan newydd yn cael ei lansio cyn mis Rhagfyr 2020. Bydd y wefan newydd yn cydymffurfio gymaint â phosibl â safon AA Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys y We fersiwn 2.1.

 • Byddwn yn sicrhau fod testun y wefan mor syml â phosibl i’w ddeall, ac yn defnyddio cynlluniau cyson i osgoi cymhlethdod.
 • Bydd testun amgen ar gyfer lluniau.
 • Bydd testun amgen ar gyfer mapiau lle bynnag y bo hynny’n bosibl.
 • Bydd dogfennau PDF newydd yn hygyrch ar gyfer rhaglenni darllen sgrin.
 • Bydd y lliwiau a’r cyferbyniad yn gwneud y wefan yn haws ei darllen.
 • Bydd y wefan newydd yn cynnwys Datganiad Hygyrchedd wedi’i ddiweddaru.

Paratoi’r datganiad hygyrchedd hwn

Paratowyd y datganiad hwn ar 21 Medi 2020. Cafodd y datganiad ei adolygu ddiwethaf ar 21 Medi 2020.

Cafodd y wefan hon ei phrofi ddiwethaf ar 21 Medi 2020. Fe wnaed y prawf gan Artychoke.